A1 Arkitekter

Vi har tagit det till nästa nivå!

Efter 14 år har vi uppnått de mål vi gemensamt satt upp för A1 Arkitekter AB. Det gäller både storlek, ekonomiskt resultat och kompetens. Det är dags att ta verksamheten till nästa nivå, och ge de olika delarna av verksamheten möjlighet att utvecklas oberoende av varandra.

Från och med 1 september 2013 fortsätter Ola Andersson, tillsammans med A1-medarbetaren Herman Arfwedson, sin verksamhet i Andersson Arfwedson arkitekter AB med inriktning på hemmet, huset, staden och relationen dem emellan.

Svante Bengtsson, Leif Brodersen och Per Kraft fortsätter sitt samarbete tillsammans med övriga 9 medarbetare under namnet 2BK arkitekter AB.

Genomförda och pågående uppdrag kommer att tillfalla och följa med respektive uppdragsansvarig.

För att komma till de nya bolagens hemsidor, klicka på respektive länk nedan.

2BK Arkitekter

2bka.se

Andersson Arfwedson

andersson-arfwedson.se